Demo2 second
Demo2 second
Demo2 second
Demo2 third
 انتخاب وب سایت


کاربران حاضر: ۳
بازدید امروز: ۵۱۶
بازدید دیروز: ۶۱۸
کل بازدیدها: ۲۲۰۳۹۶

 

به اطلاع دانشجويان گرامي ترم تابستان 95 مي رساند:
درس هاي " آمار و كاربرد آن در مديريت 1، اصول حسابداري 2، تحقيق در علميات 2، حقوق جزاي اختصاصي 1، حقوق جزاي عمومي 1، رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1، مباني سازمان و مديريت , هوش مصنوعي , طراحي اجزا 2" به دليل به حد نصاب نرسيدن تشكيل نمي شود. دانشجوياني كه اين درس ها را اخذ نموده و شهريه پرداخت كرده اند شهريه به آنها عودت داده خواهد شد.