انتخاب وب سایت
 • آموزش دانشکده
 • نمايش صفحه شماره 2

 • 4- تنظیم هزینه های ارائه و فروش خدمات آموزش الکترونیکی.
  5- هماهنگی و تعامل با سایر واحدهای دانشکده، معاونین آموزشی دانشکده ها و کارکنان مسئول دوره های الکترونیکی در دانشکده ها جهت پشتیبانی مدیریتی، اطلاع رسانی و برگزاری دروس به موقع و بدون مشکل در زمانهای هفتگی کلاسها.
  6- برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی برای اساتید و دانشجویان دوره های الکترونیکی.
  7- مدیریت، نظارت و کنترل حسن اجرای فعالیت¬های حوزه آموزش¬های الکترونیکی در دانشکده ها از قبیل ثبت نام، انتخاب واحد،و زمانبندی کلاسها و اطلاع رسانی و .... در سطح دانشکده ها.
  8- پشتیبانی کاربران اعم از مدرس، دستیار، دانشجویان دوره های الکترونیکی در زمان برگزاری کلاسها از طریق LMS جهت ثبت نام، ورود ، خروج از کلاس و ...... و همچنین رفع مشکلات احتمالی مرتبط با LMS در حیطه وظایف و تواناییهای واحد.
  9- نظارت بر آزمونهای دوره های الکترونیکی و ارزیابی کیفیت تدریس اساتید بصورت مستمر و در طول ترم.
  10- تهیه و تنظیم آیین نامه های دوره های الکترونیکی و نظارت بر انجام آن.
  11- مدیریت برگزاری دوره های کاربردی و ترکیبی.
  12- تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از روند ارائه و برگزاری دروس از ابتدا تا انتها ترم و کیفیت تدریس اساتید به مراجع ذیصلاح دانشکده و دانشگاه.
  13- انجام نظر سنجی ها از دانشجویان جهت سنجش رضایتمندی دانشجویان از خدمات دانشکده در حوزه های تولید، ارائه، فناوری اطلاعات و.....
  14- .تحقیق و پژوهش در زمینه شیوه های نوین ارائه محتوا.  1 2