انتخاب وب سایت
  • ارتباط با ما
نشانی
کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه کاشان - پژوهشکده نانو - طبقه دوم


نام شماره تلفنشماره نمابر
ریاست مرکز ------
کارشناسان مرکز(031) 55913254-55913255------
پاسخگویی به سوالات (031) 55913251 ------


ارسال ایمیل