انتخاب وب سایت
 • واحد فناوری اطلاعات و تولید محتوا
 • نمايش صفحه شماره 1


 • نام: الهه

     نام خانوادگی: خلدی

   محل خدمت: دانشکده آموزشهای الکترونیکی 

     پست سازمانی: کارشناس نرم افزار دانشکده

  مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی کامپیوتر

  تلفن: 55913254(031)   


  اهداف :
  1- راه¬اندازی، تست، پشتیبانی، نظارت و مدیریت فنی سامانه های دوره های الکترونیکی(LMS) جهت برگزاری Online دوره ها در دانشکده ها بدون مشکل و وقفه
  2- مدیریت و به روز رسانی پورتال دانشکده آموزش های الکترونیکی
  3- مدیریت و کنترل پروژه های فنی(سخت افزاری و نرم افزاری) انجام شده در دانشکده یا خارج از دانشکده
  4- تدوین و تولید دروس دوره‌های الکترونیکی در رشته‌های مصوب دانشگاهی و در کلیه مقاطع
  5- تدوین و تولید دروس دوره‌های الکترونیکی تخصصی و کاربردی مورد نیاز صنعت و جامعه
  6- تدوین و تولید دروس عمومی و پایه در راستای گسترش و آشنایی تمامی دانشجویان با آموزش الکترونیکی
  7- به کارگیری آخرین و مناسب ترین دستاوردهای نوین آموزش الکترونیکی در دانشگاه

  شرح وظایف واحد
  1- راه¬اندازی، تست، پشتیبانی، نظارت و مدیریت فنی سامانه های دوره های الکترونیکی(LMS) جهت برگزاری Online دوره ها در دانشکده ها بدون مشکل و وقفه
  2- مدیریت و به روز رسانی پورتال دانشکده آموزش های الکترونیکی
  3- مدیریت و کنترل پروژه های فنی(سخت افزاری و نرم افزاری) انجام شده در دانشکده یا خارج از دانشکده

  1 2