انتخاب وب سایت
 • واحد فناوری اطلاعات و تولید محتوا
 • نمايش صفحه شماره 2

 • 4- برگزاری جلسات و تعاملات اولیه با دانشکده ها و مراکز متقاضی برگزاری دوره های الکترونیکی به صورت مشترک با سایر واحدهای دانشکده آموزشهای الکترونیکی.
  5- برگزاری جلسات هماهنگی با معاونین آموزشی دانشکده¬ها به منظور دریافت لیست اساتید، دستیاران و دروس مربوط به آنها قبل از شروع ترم تحصیلی.
  6- بررسی، مطالعه، امکان¬سنجی و نیازسنجی تولید محتوای الکترونیکی مطابق ضوابط و آیین نامه های آموزشی و استانداردهای موجود.
  7- برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای اساتید، دستیاران به منظورآموزش نحوه تولید محتوای دروس و ابلاغ استانداردهای تدوین دروس به آنها.
  8- نظارت بر عقد قرارداد با اساتید دانشکده¬ها و نظارت بر روند تولید محتوا توسط آنها و سنجش کیفیت کار و زمان بندی آنها در فواصل زمانی معین.
  9- بررسی نمونه کار اولیه اساتید و سنجش کیفیت محتوای دروس قبل از ارسال به پیمانکاران و ابلاغ مشکلات محتوا به اساتید و پیگیری آن.
  10- تهیه و تنظیم مشخصات و استانداردهای فنی دروس.
  11- شناسایی و انتخاب پیمانکاران خارج از دانشکده به منظور تولید الکترونیکی دروس.
  12- مذاکره، هماهنگی و عقد قرارداد با پیمانکاران و نظارت بر روند تولید دروس توسط آنها در فواصل زمانی معین.
  13- سنجش کیفیت کار انجام شده توسط پیمانکاران و برگشت محصول تولید شده به اساتید و ارسال نقطه نظرات اصلاحی آنها به پیمانکاران و پیگیری آن.
  14- برگزاری جلسات مشترک بین دانشکده، اساتید و پیمانکاران به منظور رفع مشکلات و اختلافات بوجود آمده.
  15- تصویب مبالغ نهایی پرداختنی به پیمانکاران خارجی با توجه به کیفیت کار آنها.
  16- اصلاح و پرداخت نهایی کار و اضافه کردن موارد فنی دیگر به محصول نهایی تولید شده.
  17- بارگذاری نسخه نهایی دروس بر روی سامانه.
  18- تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از روند تولید دروس از ابتدا تا انتها و بارگذاری آنها و ارسال به مراجع ذیصلاح دانشکده و دانشگاه.
  19- رسیدگی به اشکلات فنی مربوط به محتوا پس از قرار گرفتن بر روی سامانه و نیز شکایات کاربران از محتوای دروس.
  20- تحقیق و پژوهش بر روی شیوه های نوین تولید محتوا.

  1 2