انتخاب وب سایت
 • معرفی دانشکده
 • نمايش صفحه شماره 2

 • ● مزایای کلی آموزش الکترونیکی به شرح زیر می باشد :
  1) آموزش در هر زمان، در هر کجا و در هر مقوله ای
  2) آموزش بدون پیش نیازهای یکسان
  3) آموزش فردی در کنار یادگیری مشارکتی
  4) انتخاب سرعت و روال آموزش با توجه به نیازهای فردی
  5) صرفه جویی در زمان و هزینه
  6) آموزش برای عموم مردم
  7) نتیجه آموزش و یادگیری شما سریعتر مشخص می شود.
  8) با استفاده از امکانات Multimedia مطالب بیشتر در ذهن می ماند.
  9) تبعیضات رایج کمتر اتفاق می افتد
  10) موجب حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی های محیطی و صوتی می گردد و ....

  آموزش های آزاد:

  به‌ منظور تداوم‌ بخشیدن‌ و همگانی‌ کردن‌ آموزش‌ عالی‌ ، که‌ از مسئولیتهای‌ اساسی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ است‌ ، برگزاری‌ دوره‌ های‌ آموزش‌ عالی‌ آزاد با اهداف زیر انجام‌ می‌ شود .
  1ـ کمک‌ به‌ ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌
  2ـ ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای‌ افزایش‌ دسترسی‌ به‌ آموزش‌ عالی‌
  3 ـ تعمیم‌ و توسعه‌ آموزش‌ عالی‌ کاربردی‌ و تخصصی‌
  4 ـ کاهش‌ تقاضای‌ اجتماعی‌ برای‌ ورود به‌ آموزش‌ عالی‌ رسمی‌
  5 ـ ارائه‌ آموزشهای‌ مداوم‌ برای‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌

  لازم به توضیح است آموزش‌ عالی‌ آزاد ، آموزشی‌ غیر رسمی‌ و بالاتر از سطح‌ متوسطه‌ است‌ که‌ در قالب‌ دوره‌های‌ تخصصی‌ و کاربردی‌ کوتاه‌ مدت‌ اجرا می‌ شود و به‌ دانش‌ آموختگان‌ این‌ دروه‌ ها گواهی‌ گذراندن‌ دوره‌ بدون‌ استفاده‌ از عناوین‌ رسمی‌ دانشگاهی‌ ( مانند کاردانی‌ ، کارشناسی‌ و ... یا معادل‌ آنها) اعطا می‌ شود .

  دوره‌ های‌ آموزش‌ عالی‌ آزاد شامل‌ انواع‌ زیر است‌ :

  1 ـ بازآموزی‌ و آموزش‌ تکمیلی‌ برای‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاه ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌
  2 ـ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ کارکنان‌ سازمانهای‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌
  3 ـ آموزش‌ تخصصی‌ متناسب‌ با نیاز بازار کار
  4 ـ آموزش‌ مورد نیاز و علاقه‌ آحاد جامعه‌

  1 2