انتخاب وب سایت
  • آزمون زبان انگلیسی دانشگاه کاشان (TOEPCK)
آزمون زبان انگلیسی دانشگاه كاشان ( TOEPCK, TEST of English for PhD Candidates inKashan)، آزمون جامع زبان عمومي است كه يكي از شروط لازم براي شركت دانشجويان تحصيلات تكميلي در آزمون جامع و دفاع از رساله است.این آزمون را دانشكده ادبيات و زبانهای خارجی و دانشكده آموزشهاي الكترونيكي برگزارمی کنند. اعتبار اين آزمون در سطح دانشگاه و دانشگاه هاي موازي و همتراز تافل، توليمو و سایر آزمونهاي رسمي است. سوالات آن استاندارد و مبتني بر سابقه طولاني اين آزمون ها در جهان است. توجه به نكات زيرممكن است سودمندباشد.
سوال: اطلاعات به روز را از كجا بيابيم؟
جواب: از سايت دانشكده آموزشهاي الكترونيكي و از طريق تماس تلفني

سوال:نمره قبولي در آزمون زبان عمومي چند است؟
جواب: بسته به مصوبه جاري دانشگاه دارد و فعلا حداقل نمره 40 از 100 براي حضور در آزمون جامع و حداقل 50 از صد براي مقاصد بالاتر.

سوال: آيا سوالات نمره منفي دارند؟
جواب: ، براي سوالات نمرة منفي در نظر گرفته نمي شود

سوال: بخش هاي مختلف آزمون كدامند؟
جواب:آزمون شامل صد پرسش و از سه بخش تشكيل شده است:
Vocabulary (30), Grammar (40), Reading Comprehension (30)
طراحي، انتخاب و بررسي نتايج آزمون محرمانه و تصحيح اوراق بدون نام وكدگذاري شده است و تمامي اصول مربوط به اين آزمون به دقت كنترل مي شوند.

سوال: منابع مفيد جهت آزمون زبان دكتري کدامند؟
جواب:
Broukal, Milada. TOEFL Grammar Flash.
Broukal, Milada. TOEFL Reading Flash.
Matthiesen, Steven J. Barron’s Essential Words for the TOEFL
Phillips, Deborah. Longman Preparation Course for the TOEFL Test: The Paper Test.
Sharpe , Pamela J. Barron's TOEFL iBT