انتخاب وب سایت
 • ریاست دانشکده
 • نمايش صفحه شماره 1


 • رئیس دانشکده:
  دکتر داریوش دیدبان

  دکترای مهندسی برق


  مسئول دفتر: محمد اقبالی

  تلفن: 55913251-55913250(031)

  پست الکترونیک:
  1 2