انتخاب وب سایت
 

تقویم ترم تابستانی

ثبت نام

96/3/27 لغایت 96/4/16

شروع ترم

96/4/17

حذف تکدرس و حذف اضطراری

96/4/27 لغایت 96/4/28

پایان کلاس های الکترونیکی

96/5/25

کلاس های حضوری رفع اشکال و امتحانات

96/5/28 لغایت 96/6/8


  
دانشجویان گرامی خواهشمند است موارد مذکور را رعایت فرمایید:
ـ ثبت نام در بازه مذکور خواهد بود بعد از تاریخ اعلام شده هیچ گونه ثبت نام صورت نمی گیرد.
ـ عودت شهریه منوط به حذف درس در بازه اعلام شده خواهد بود در خارج از زمان اعلام شده هیچ گونه شهریه ای عودت داده نخواهد شد.
ـ کلاس ها در 6 هفته و کلاس های رفع اشکال و امتحانات در دو هفته برگزار خواهد شد که در این بازه خوابگاه به دانشجویان تعلق خواهد گرفت.