انتخاب وب سایت
 

تقویم ترم تابستانی

ثبت نام

97/4/9 لغایت 97/4/22

شروع ترم

97/4/23

حذف تکدرس و حذف اضطراری

97/5/7 لغایت 97/5/8

پایان کلاس های الکترونیکی

97/5/31

کلاس های حضوری رفع اشکال و امتحانات

97/6/3 لغایت 97/6/14


  
دانشجویان گرامی خواهشمند است موارد مذکور را رعایت فرمایید:

ـ بعد از تاریخ اعلام شده هیچ گونه ثبت نامی صورت نخواهد پذیرفت .

ـ تنها در صورت عدم رسیدن به حد نصاب تشکیل کلاس، حذف درس و عودت شهریه صورت خواهد پذیرفت. در صورت حذف درس توسط دانشجو، هیچ گونه شهریه ای عودت داده نخواهد

ـ کلاس های دروس معارف اسلامی و فارسی عمومی بصورت حضوری برگزار خواهند شد.