ویژه دانشجویان

دانشجویان گرامی:
با توجه به تعطیلی کلاس‌های حضوری دانشگاه، مرکز  آموزش الکترونیکی دانشگاه برای افزایش بهره‌وری اوقات شریف استادان و دانشجویان گرامی، تمهیدات ویژه‌ای برای برگزاری همه کلاس‌های دانشگاه به صورت الکترونیکی فراهم آورده است. همچنین برای تسهیل کار با سامانه یادگیری الکترونیکی و بهره‌مندی از این امکانات، راهنماهایی دربردارنده توضیحات کامل در خصوص نصب نرم‌افزارهای لازم، چگونگی ورود به سیستم یادگیری الکترونیکی، برگزاری و شرکت در کلاس آنلاین و نیز استفاده از ویدئوی ضبط‌شده کلاس‌ها فراهم آمده است که به‌زودی از همین طریق در اختیاردانشجویان گرامی قرار خواهد گرفت.

ورود به سامانه آموزش الکترونیکی lms دانشگاه : http://lms.kashanu.ac.ir

شناسه ورود به سامانه: شماره دانشجویی

پسورد: کدملی می باشد.