ابزار های مورد نیاز

با کلیک بر روی هر گزینه می‌توانید آن را دانلود کنید.

Adobe Connect Windows
Adobe Connect Android (Phone)
Google Chrome
Firefox 52.9 Esr
Firefox 60.9 Esr
Firefox 75(32&64)
Internet Explorer 11
Any Desk
Safe Exam Browse

فایل