مقالات همایش

باسلام به اطلاع سروران گرامی می رساند:
نخستین همایش همایش هنر، فرهنگ و تجارت با چین  که در تاریخ 5 خرداد ماه 1401 که به صورت حضوری در سالن حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد مجموعه مقالات این همایش به پیوست ارائه می شود. باتشکر

 

** پیوند هنر و تجارت -بهاره آصفی--شانگهای

** آشنایی با فرهنگ، جغرافیای صنعتی و سابقه تاریخی تجاری چین- زهرا قربانی راوند

** بررسی روحیات و انتظارات گردشگران چینی در سفر به ایران 1  - فائزه آخوندی

** بررسی روحیات و انتظارات گردشگران چینی در سفر به ایران 2  - فائزه آخوندی

** بررسی روحیات و انتظارات گردشگران چینی در سفر به ایران 3 - فائزه آخوندی