ثبت نام کلاس های آمادگی زبان دکتری

فرم ثبت نام کلاس های آمادگی زبان
 • مشخصات فردی
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • Name*
  4
 • Family*
  5
 • کد ملی*
  6
 • شماره دانشجوئی*
  7
 • تاریخ تولد*
  8
 • تلفن ثابت*
  9
 • تفلن همراه*
  10
 • مشخصات تحصیلی
  11
 • رشته تحصیلی*
  12
 • مقطع تحصیلی*
  13
 • دانشگاه محل تحصیل*
  14
 • اطلاعات حساب بانکی
  15
 • شماره حساب تجارت یا شبا*جهت عودت
  16
 • نام بانک*
  17
 • بارگزاری تصویر
  18
 • عکس پرسنلی* آپلود
   19
  • عکس کارت دانشجوئی* آپلود
    20
   • نظرات*توضیح بیشتر
    21