دروس ارائه شده در ترم تابستان

*** قابل توجه دانشجویان دانشگاه کاشان:

-دروس انتخابی خود را بر اساس کد رشته تحصیلی خود انتخاب کرده تا از بروز مشکلات جلوگیری شود وعواقب آن متوجه دانشجو خواهد بود. جهت اطلاع از کد رشته خود به آموزش دانشکده محل تحصیل مراجعه شود.

 

عنوان درس

تعداد واحد

کد درس

رشته های

استاد

ارتعاشات مکانیکی

3

202129

مهندسی مکانیک

دکتر محسن ایرانی رهقی

استاتیک

3

131103

مهندسی معدن

دکتر سعید امیر

202113

مهندسی مکانیک

132025

مهندسی عمران

انتقال حرارت 1 و انتقال گرما

3

202127

مهندسی مکانیک

دکتر قنبرعلی شیخ زاده

132240

مهندسی شیمی

182470

فیزیک مهندسی

انتقال حرارت 2

2

36064

مهندسی مکانیک

دکتر احمدرضا رحمتی

202161

رشته های مهندسی

132241

مهندسی شیمی

ترمودینامیک 1

3

202117

مهندسی مکانیک

دکتر علی اکبر عباسیان

ترمودینامیک 2

3

202118

مهندسی مکانیک

دکتر ابوالفضل فتاحی

دینامیک

4

202114

مهندسی مکانیک

دکتر محمد عارفی

3

132026

مهندسی سایر دانشگاهها

طراحی اجزا 1

3

202123

مهندسی مکانیک

دکتر محمد عارفی

طراحی اجزا 2

3

202124

مهندسی مکانیک

دکتر حسین  اشرفی

کنترل اتوماتیک

3

202131

مهندسی مکانیک

دکتر محسن ایرانی رهقی

علم مواد

3

202116

مهندسی مکانیک

دکتر محمد هنرپیشه

روش تولید و کارگاه

3

202138

مهندسی مکانیک

دکتر فرشید احمدی

مقاومت مصالح

2

131104

مهندسی معدن

دکتر احمدرضا قاسمی

مقاومت مصالح 1

3

202115

مهندسی مکانیک

3

132027

مهندسی عمران

مقاومت مصالح 2

2

202125

مهندسی مکانیک

دکتر مهدی محمدی مهر

مکانیک سیالات

3

131105

مهندسی معدن

دکتر علی اکبر عباسیان

132041

مهندسی عمران

182469

فیزیک مهندسی

181933

دانشکده فیزیک

مکانیک سیالات 1

3

202120

مهندسی مکانیک

132237

مهندسی شیمی

مکانیک سیالات 2

3

202121

مهندسی مکانیک

دکتر علیرضا آقایی

دینامیک ماشین

3

202128

مهندسی مکانیک

دکتر عباس لقمان

کنترل اتوماتیک

3

202131

مهندسی مکانیک

دکتر محسن ایرانی رهقی

آمار و احتمال مهندسی

3

96022

کلیه رشته های مهندسی

دکتر فرزانه هاشمی

ریاضی 1

4

110101

رشته‌های ریاضیات و کاربردها- آمار- علوم کامپیوتر

دکترغلامحسین فتح‌تبار

ریاضی 1

3

96001

کلیه رشته های مهندسی

دکتر غلامحسین فتح‌تبار

ریاضی 1

3

180111

رشته فیزیک ورودی 94 به بعد

دکتر غلامحسین فتح‌تبار

ریاضی 1

3

182405

فیزیک مهندسی ورودی 94 به بعد

دکتر غلامحسین فتح‌تبار

ریاضی 1

4

22001

رشته های فیزیک و شیمی

دکتر غلامحسین فتح‌تبار

ریاضی 1

3

150111

رشته شیمی ورودی 94 به بعد

دکتر غلامحسین فتح‌تبار

ریاضی 1

3

152001

زیست شناسی

دکتر غلامحسین فتح‌تبار

ریاضی 2

4

110102

رشته‌های ریاضیات و کاربردها- آمار- علوم کامپیوتر

دکتر محمدرضا یاسمیان

ریاضی 2

3

96002

کلیه رشته های مهندسی

دکتر محمدرضا یاسمیان

ریاضی 2

3

180112

رشته فیزیک ورودی 94 به بعد

دکتر محمدرضا یاسمیان

ریاضی 2

4

182406

رشته فیزیک مهندسی ورودی 94 به بعد

دکتر محمدرضا یاسمیان

ریاضی 2

4

22002

رشته های فیزیک و شیمی

دکتر محمدرضا یاسمیان

ریاضی 2

3

150112

رشته شیمی ورودی سال 94 به بعد

دکتر محمدرضا یاسمیان

ریاضی 2

3

152002

زیست شناسی

دکتر محمدرضا یاسمیان

ریاضی مهندسی

3

96021

کلیه رشته های مهندسی

دکتر فاطمه ذبیحی

محاسبات عددی

2

96007

کلیه رشته های مهندسی

دکتر مرتضی بیشه

معادلات دیفرانسیل

3

110104

رشته‌های ریاضیات و کاربردها- آمار- علوم کامپیوتر

دکتر مهدی سبزواری

معادلات دیفرانسیل

3

96003

کلیه رشته های مهندسی

دکتر مهدی سبزواری

معادلات دیفرانسیل

3

180113

رشته فیزیک ورودی 94 به بعد

دکتر مهدی سبزواری

معادلات دیفرانسیل

3

182407

فیزیک مهندسی ورودی 94 به بعد

دکتر مهدی سبزواری

معادلات دیفرانسیل

3

22005

رشته های ریاضی و فیزیک و شیمی

دکتر مهدی سبزواری

فیزیک 2

4

23201

رشته های ریاضی و فیزیک و شیمی

دکتر حمیدرضا زنگنه

فیزیک 2

3

96011

کلیه رشته های مهندسی

دکتر حمیدرضا زنگنه

فیزیک 2

3

152005

رشته بیوتکنولوژی

دکتر حمیدرضا زنگنه

فیزیک 2

3

180115

رشته فیزیک ورودی 94 به بعد

دکتر حمیدرضا زنگنه

فیزیک 2

4

182403

رشته فیزیک مهندسی ورودی 94 به بعد

دکتر حمیدرضا زنگنه

فیزیک 2

3

150115

رشته شیمی ورودی سال 94 به بعد

دکتر حمیدرضا زنگنه

فیزیک 1

4

23200

رشته های ریاضی و فیزیک و شیمی

دکتر احسان صادقی

فیزیک 1

3

96010

کلیه رشته های مهندسی

دکتر احسان صادقی

فیزیک 1

3

180114

رشته فیزیک  و علوم کامیپوتر

دکتر احسان صادقی

فیزیک 1

4

182401

رشته فیزیک مهندسی ورودی 94 به بعد

دکتر احسان صادقی

فیزیک عمومی

4

110106

رشته های دانشکده ریاضی

دکتر احسان صادقی

فیزیک عمومی 1

3

150113

رشته شیمی

دکتر احسان صادقی

برنامه سازی کامپیوتر

3

96006

رشته های مهندسی به جز کامپیوتر

دکتر فاطمه کریمی 

برنامه نویسی کامپیوتر

4

180124

دانشجویان فیزیک ورودی 94 به بعد

دکتر فاطمه کریمی 

مبانی کامپیوتر

2

151133

رشته شیمی

دکتر فاطمه کریمی 

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

23206

رشته فیزیک

دکتر فاطمه کریمی 

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

110105

آمار و کاربردها- علوم کامپیوتر- ریاضیات و کاربردها

دکتر فاطمه کریمی 

شیمی 1

2

182412

رشته فیزیک مهندسی

دکتر محسن مرادیان

شیمی 2

2

182413

رشته فیزیک مهندسی

دکتر محسن مرادیان

شیمی عمومی

3

96013

رشته های مهندسی ورودی 93 به بعد

دکتر محسن مرادیان

شیمی عمومی

3

180122

رشته فیزیک

دکتر محسن مرادیان

شیمی عمومی 1

3

21013

رشته شیمی و فیزیک

دکتر محسن مرادیان

شیمی عمومی 2

3

21014

رشته شیمی و فیزیک

دکتر محسن مرادیان

زبان تخصصی برق

3

210112

رشته برق

دکتر محمود نیکوفرد

زبان تخصصی برق

3

211718

رشته کامپیوتر

دکتر محمود نیکوفرد

الکترونیک 1

3

210122

رشته برق

دکتر محمود نیکوفرد

شناخت محیط زیست

2

93142

عمومی-منابع طبیعی و علوم زمین

دکتر روح اله میرزایی

زبان تخصصی مکانیک

2

202135

رشته های مهندسی

دکتر عباس لقمان

مبانی مهندسی برق 1

3

202132

رشته های مهندسی

دکتر نوبختی

متالورژی

3

201833

رشته های مهندسی

دکتر فرشید احمدی

شناخت طرح و نقش فرش دستباف

3

رشته فرش

اقتصاد فرش

2

رشته فرش

زبان تخصصی

2

رشته فرش

کاربرد کامپیوتر در طراحی فرش

1و 1

رشته فرش