واحد فناوری اطلاعات و تولید محتوا

 

نام:

   نام خانوادگی:

 

 محل خدمت:

 پست سازمانی: 

مدرک تحصیلی:

تلفن:

 

 

اهداف :
1- راه¬اندازی، تست، پشتیبانی، نظارت و مدیریت فنی سامانه های دوره های الکترونیکی(LMS) جهت برگزاری Online دوره ها در دانشکده ها بدون مشکل و وقفه
2- مدیریت و به روز رسانی پورتال دانشکده آموزش های الکترونیکی
3- مدیریت و کنترل پروژه های فنی(سخت افزاری و نرم افزاری) انجام شده در دانشکده یا خارج از دانشکده
4- تدوین و تولید دروس دوره‌های الکترونیکی در رشته‌های مصوب دانشگاهی و در کلیه مقاطع
5- تدوین و تولید دروس دوره‌های الکترونیکی تخصصی و کاربردی مورد نیاز صنعت و جامعه
6- تدوین و تولید دروس عمومی و پایه در راستای گسترش و آشنایی تمامی دانشجویان با آموزش الکترونیکی
7- به کارگیری آخرین و مناسب ترین دستاوردهای نوین آموزش الکترونیکی در دانشگاه

شرح وظایف واحد
1- راه¬اندازی، تست، پشتیبانی، نظارت و مدیریت فنی سامانه های دوره های الکترونیکی(LMS) جهت برگزاری Online دوره ها در دانشکده ها بدون مشکل و وقفه
2- مدیریت و به روز رسانی پورتال دانشکده آموزش های الکترونیکی
3- مدیریت و کنترل پروژه های فنی(سخت افزاری و نرم افزاری) انجام شده در دانشکده یا خارج از دانشکده

4- برگزاری جلسات و تعاملات اولیه با دانشکده ها و مراکز متقاضی برگزاری دوره های الکترونیکی به صورت مشترک با سایر واحدهای دانشکده آموزشهای الکترونیکی.
5- برگزاری جلسات هماهنگی با معاونین آموزشی دانشکده¬ها به منظور دریافت لیست اساتید، دستیاران و دروس مربوط به آنها قبل از شروع ترم تحصیلی.
6- بررسی، مطالعه، امکان¬سنجی و نیازسنجی تولید محتوای الکترونیکی مطابق ضوابط و آیین نامه های آموزشی و استانداردهای موجود.
7- برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای اساتید، دستیاران به منظورآموزش نحوه تولید محتوای دروس و ابلاغ استانداردهای تدوین دروس به آنها.
8- نظارت بر عقد قرارداد با اساتید دانشکده¬ها و نظارت بر روند تولید محتوا توسط آنها و سنجش کیفیت کار و زمان بندی آنها در فواصل زمانی معین.
9- بررسی نمونه کار اولیه اساتید و سنجش کیفیت محتوای دروس قبل از ارسال به پیمانکاران و ابلاغ مشکلات محتوا به اساتید و پیگیری آن.
10- تهیه و تنظیم مشخصات و استانداردهای فنی دروس.
11- شناسایی و انتخاب پیمانکاران خارج از دانشکده به منظور تولید الکترونیکی دروس.
12- مذاکره، هماهنگی و عقد قرارداد با پیمانکاران و نظارت بر روند تولید دروس توسط آنها در فواصل زمانی معین.
13- سنجش کیفیت کار انجام شده توسط پیمانکاران و برگشت محصول تولید شده به اساتید و ارسال نقطه نظرات اصلاحی آنها به پیمانکاران و پیگیری آن.
14- برگزاری جلسات مشترک بین دانشکده، اساتید و پیمانکاران به منظور رفع مشکلات و اختلافات بوجود آمده.
15- تصویب مبالغ نهایی پرداختنی به پیمانکاران خارجی با توجه به کیفیت کار آنها.
16- اصلاح و پرداخت نهایی کار و اضافه کردن موارد فنی دیگر به محصول نهایی تولید شده.
17- بارگذاری نسخه نهایی دروس بر روی سامانه.
18- تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از روند تولید دروس از ابتدا تا انتها و بارگذاری آنها و ارسال به مراجع ذیصلاح دانشکده و دانشگاه.
19- رسیدگی به اشکلات فنی مربوط به محتوا پس از قرار گرفتن بر روی سامانه و نیز شکایات کاربران از محتوای دروس.
20- تحقیق و پژوهش بر روی شیوه های نوین تولید محتوا.