آموزش دانشکده

نام: محبوبه

   نام خانوادگی: عربی مفرد

 

 محل خدمت: دانشکده آموزشهای الکترونیکی 

 

  پست سازمانی: مسئول آموزش دانشکده

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

تلفن:     
 55913256 (031)

 

شرح وظایف :
اداره آموزش دانشکده

هدف : برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاهی و غیر دانشگاهی بصورت کاربردی و ترکیبی و ارائه سرویسهای مرتبط با آن به همراه انجام فعالیتهایی همچون نیاز سنجی، کنترل کیفی ارائه دروس توسط اساتید و ارائه خدمات پشتیبانی به کلیه کاربران و رسیدگی به شکایات کاربران و پیگیری مواردی که در حیطه وظایف واحد باشد.
شرح وظایف اداره ارائه خدمات آموزشی:
1- برگزاری جلسات و تعاملات اولیه با دانشکده¬ها و مراکز متقاضی برگزاری دوره¬های الکترونیکی به صورت مشترک با سایر واحدهای دانشکده آموزشهای الکترونیکی.
2- بررسی، مطالعه، امکان سنجی و نیاز سنجی ارائه خدمات آموزش الکترونیکی مطابق ضوابط و آیین نامه های آموزشی و استانداردهای موجود و برنامه ریزی ها و هماهنگی های اولیه آن.
3- تهیه و تنظیم نهایی قراردادها و تفاهم نامه¬های همکاری با دانشکده¬ها و سایر مراکز متقاضی.

- تنظیم هزینه های ارائه و فروش خدمات آموزش الکترونیکی.
5- هماهنگی و تعامل با سایر واحدهای دانشکده، معاونین آموزشی دانشکده ها و کارکنان مسئول دوره های الکترونیکی در دانشکده ها جهت پشتیبانی مدیریتی، اطلاع رسانی و برگزاری دروس به موقع و بدون مشکل در زمانهای هفتگی کلاسها.
6- برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی برای اساتید و دانشجویان دوره های الکترونیکی.
7- مدیریت، نظارت و کنترل حسن اجرای فعالیت¬های حوزه آموزش¬های الکترونیکی در دانشکده ها از قبیل ثبت نام، انتخاب واحد،و زمانبندی کلاسها و اطلاع رسانی و .... در سطح دانشکده ها.
8- پشتیبانی کاربران اعم از مدرس، دستیار، دانشجویان دوره های الکترونیکی در زمان برگزاری کلاسها از طریق LMS جهت ثبت نام، ورود ، خروج از کلاس و ...... و همچنین رفع مشکلات احتمالی مرتبط با LMS در حیطه وظایف و تواناییهای واحد.
9- نظارت بر آزمونهای دوره های الکترونیکی و ارزیابی کیفیت تدریس اساتید بصورت مستمر و در طول ترم.
10- تهیه و تنظیم آیین نامه های دوره های الکترونیکی و نظارت بر انجام آن.
11- مدیریت برگزاری دوره های کاربردی و ترکیبی.
12- تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از روند ارائه و برگزاری دروس از ابتدا تا انتها ترم و کیفیت تدریس اساتید به مراجع ذیصلاح دانشکده و دانشگاه.
13- انجام نظر سنجی ها از دانشجویان جهت سنجش رضایتمندی دانشجویان از خدمات دانشکده در حوزه های تولید، ارائه، فناوری اطلاعات و.....
14- .تحقیق و پژوهش در زمینه شیوه های نوین ارائه محتوا.