معرفی دانشکده

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه کاشان شامل دو بخش می باشد:
   ـ  آموزش های الکترونیکی:
   ـ  آموزش های آزاد:
که به طور مجزا توضیح داده می شود:

معرفی  آموزش های الکترونیکی:

E- Learning آموزش الکترونیکی
با ورود کامپیوتر به زندگی انسانها و به موازات آن گسترش شبکه اینترنت ، بسیاری از تعاریف و خدمات اجتماعی تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است ، و هر روزه تاثیرات این دگرگونی ها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان می گردد.
این جهان مجازی،که پدیده هزاره سوم تمدن بشری است ، در ابتدای راه خود دستاوردهای کم نظیری برای جوامع امروزی به ارمغان آورده است .
به جرات می توان گفت یکی از بزرگترین دستاوردهای آن آموزش الکترونیکی (E learning ) می باشد .

● آموزش الکترونیک چیست ؟
منظور از E Learning یا آموزش الکترونیکی، بطور کلی بهره گیری از سیستم های الکترونیکی، مثل کامپیوتر، اینترنت، CD های Multimedia ، نشریه های الکترونیکی و خبرنامه های الکترونیکی نظایر و اینهاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و ضمنا یادگیری بهتر و آسانتر می باشد
البته سیستم هایی که E learning به حساب می آیند و امکان یادگیری از راه دور را فراهم می کنند متنوع هستند. ولی در وهله اول آنچه که مهم است آگاهی علاقمندان از نوع این سیستم ها و انتخاب صحیح و نحوه استفاده درست از آنها است. این سیستم ها بعضا میتوانند جایگزین کلاس های حضوری هم باشند. درعین حال برای افراد سخت کوش و علاقمند میتواند مکمل کتاب و کلاس باشد. در یک جمله می توان گفت E Learning آوردن یادگیری برای مردم است به جای آوردن مردم برای یادگیری .

● آموزش الکترونیکی و رابطه آن با آموزش سنتی :
آموزش الکترونیکی روشهای آموزشی کنونی را تکمیل می کند و در بعضی از موارد جایگزین آن می شود. یکی از رویکردهای اصلی آموزش الکترونیکی ، آموزش ترکیبی به معنی بکارگیری بیش از یک رسانه در امر آموزش است مانند ترکیب آموزش توسط معلم و ابزارهای بر پایه وب که البته با این روش ، آموزش الکترونیکی جایگزین آموزش کنونی نمی شود بلکه آن را تکمیل می کند هرچه که در موارد بسیاری آموزش الکترونیکی به تنهایی می تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی باشد.
آموزش اینترنتی خود به دو دسته تقسیم می گردد یکی بطور همزمان (که مدرس کلاسهای online را با استفاده از تصویر یا ویدئو و چت تشکیل می دهد) و دیگری بطور غیر همزمان ofline (که محتویات درسی از قبلا ضبط شده است و هیچ واکنش یا عکس العمل زنده ای بین مدرس و دانشجویان برقرار نمی گردد اما تسهیلاتی فراهم می شود که دانشجویان بتوانند در هر زمان از روز در کلاسها شرکت نمایند).

● مزایای کلی آموزش الکترونیکی به شرح زیر می باشد :
1) آموزش در هر زمان، در هر کجا و در هر مقوله ای
2) آموزش بدون پیش نیازهای یکسان
3) آموزش فردی در کنار یادگیری مشارکتی
4) انتخاب سرعت و روال آموزش با توجه به نیازهای فردی
5) صرفه جویی در زمان و هزینه
6) آموزش برای عموم مردم
7) نتیجه آموزش و یادگیری شما سریعتر مشخص می شود.
8) با استفاده از امکانات Multimedia مطالب بیشتر در ذهن می ماند.
9) تبعیضات رایج کمتر اتفاق می افتد
10) موجب حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی های محیطی و صوتی می گردد و ....

آموزش های آزاد:

به‌ منظور تداوم‌ بخشیدن‌ و همگانی‌ کردن‌ آموزش‌ عالی‌ ، که‌ از مسئولیتهای‌ اساسی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ است‌ ، برگزاری‌ دوره‌ های‌ آموزش‌ عالی‌ آزاد با اهداف زیر انجام‌ می‌ شود .
1ـ کمک‌ به‌ ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌
2ـ ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای‌ افزایش‌ دسترسی‌ به‌ آموزش‌ عالی‌
3 ـ تعمیم‌ و توسعه‌ آموزش‌ عالی‌ کاربردی‌ و تخصصی‌
4 ـ کاهش‌ تقاضای‌ اجتماعی‌ برای‌ ورود به‌ آموزش‌ عالی‌ رسمی‌
5 ـ ارائه‌ آموزشهای‌ مداوم‌ برای‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌

لازم به توضیح است آموزش‌ عالی‌ آزاد ، آموزشی‌ غیر رسمی‌ و بالاتر از سطح‌ متوسطه‌ است‌ که‌ در قالب‌ دوره‌های‌ تخصصی‌ و کاربردی‌ کوتاه‌ مدت‌ اجرا می‌ شود و به‌ دانش‌ آموختگان‌ این‌ دروه‌ ها گواهی‌ گذراندن‌ دوره‌ بدون‌ استفاده‌ از عناوین‌ رسمی‌ دانشگاهی‌ ( مانند کاردانی‌ ، کارشناسی‌ و ... یا معادل‌ آنها) اعطا می‌ شود .

دوره‌ های‌ آموزش‌ عالی‌ آزاد شامل‌ انواع‌ زیر است‌ :
1 ـ بازآموزی‌ و آموزش‌ تکمیلی‌ برای‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاه ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌
2 ـ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ کارکنان‌ سازمانهای‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌
3 ـ آموزش‌ تخصصی‌ متناسب‌ با نیاز بازار کار
4 ـ آموزش‌ مورد نیاز و علاقه‌ آحاد جامعه‌